Nona tercia sexta

Nejoblíbenější videa

Nona tercia sexta

FEUDUM.EU - 1998-2007, 2009-2011

Pořadí motliteb bylo následující - osmou hodinu po západu slunce začínaly vigilie, před rozedněním matutinum, po východu slunce prima, třetí hodinu po rozednění tercia , v poledne sexta , tři hodiny nato nona
feudum.eu/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=250

Gregoriana » Completorium Cassoviense

Podľa Benediktovej rehole (Regula Benedicti — pravidlá benediktínskeho rádu) pozostáva liturgia hodín z jednej nočnej časti (matutínum) a siedmych denných častí (ranné chvály, prima, tercia , sexta , nona , vešpery a kompletórium).
gregoriana.sk/completorium-cassoviense/

Determinace Maříka Rvačky na obranu Řehoře XII

[=Conclusio tercia:]Sed utrum instinctu spiritus sancti papa sit licenciatus ad renunciandum, homo alter ab eo non potest cognoscere …. Conclusio sexta: Gregorius nutritor indurati est scismatis …
digit.nkp.cz/mns/uhlir_rvacka.htm

Umberto Eco

Prolog a 7 kapitol (První až Sedmý den) rozčleněných dále do podkapitol pojmenovaných podle názvů liturgických hodin (mututina, laudes, prima, tercia, sexta, nona, nešpory a kompletář)
kampomaturite.cz/dataUSR_047_DEFAULTUmberto_Eco.doc

Enrich - Manuscriptorium

Rozdělení podle rubrik: 29r-30v (29r - 30v) Dominica prima adventus (na f. 29r tropus), 30v-31v (30v - 31v) Dominica secunda, 31v-33r (31v - 33r) Dominica tercia , 33r-34v (33r - 34v) Feria quarta quatuor temporum, 34v-35r (34v
manuscriptorium.com/apps/main/index.php?request=request_document&docId

Intermedias: Tercia , Sexta , Nona

Oficio Divino, Oración de las horas Tercia , Sexta y Nona Hora Tercia V.
liturgiadelashoras.com.ar/tintermedias.htm

La jornada del cartujo

Maitines, Laudes, Prima, Tercia , Sexta , Nona , Vísperas y Completas son los nombres de los oficios que dan ritmo fundamental a la jornada. Cada hora del oficio del día es precedida o seguida del oficio de la Santísima Virgen.
chartreux.org/es/monjes/jornada-cartujo.php

marianguitar.com - Zobrazenie témy - Superhmatník - funkcie a

http://www.marianguitar.com/intervaly_rozsirene.#8203;html 9b = malá nona - (ako malá sekunda ale o oktávu vyššie) 9 = veľká nona - (ako veľká ekunda ale o oktávu vyššie) 9# = zväčšená nona 10b = malá decima - (ako malá tercia ale o
marianguitar.com/forum/viewtopic.php?f=68&p=997&sid

Čas a mniši

Ta je ovšem ještě třikrát během dne přerušena krátkými modlitbami tercia , sexta a nona , čili zhruba uprostřed dopoledne, v poledne a v časném odpoledni.
m.andresius.pise.cz/193-cas-a-mnisi.html

Aridem Text

tercia decimam, quarta undecimam, synemmenon aliud synemmenon, quinta duodecimam, sexta decimam terciam, septima decimam quartam, octava decimam quintam, nona decimam sextam, decima decimam septimam.
chmtl.indiana.edu/tml/9th-11th/ARIDEM_TEXT.html